Adoptuj wirtualnie

Adopcje wirtualne naszych podopiecznych są ogromnym wsparciem dla wszystkich mieszkańców schroniska. Jesteśmy bardzo wdzięczni za taką formę pomocy, dzięki której przyczyniają się Państwo do poprawy warunków bytowych czworonogów. W imieniu zwierząt - bardzo serdecznie dziękujemy za każdą wirtualną adopcję.

 

NA CZYM POLEGA ADOPCJA WIRTUALNA?

Wielu z nas kocha zwierzęta, ale nie każdy ma możliwość z nimi zamieszkać, dlatego stworzyliśmy możliwość wsparcia naszych podopiecznych poprzez adopcję wirtualną. Ze względu na dużą rotację zwierząt w schronisku, a także chęć zwrócenia uwagi na naszych najdłuższych stażem rezydentów, do adopcji wirtualnej udostępniane są tylko psy - te, które już dłuższy czas przebywają pod naszą opieką.

Adopcja wirtualna polega na wspomaganiu finansowym wszystkich podopiecznych schroniska poprzez comiesięczne przekazywanie dobrowolnej wpłaty, w dowolnej kwocie, na konto bankowe schroniska. Symbolicznym wyrazem zainteresowania konkretnym psiakiem jest umieszczenie nicka opiekuna wirtualnego na wizytówce zwierzęcia na naszej stronie internetowej.

Adoptować wirtualnie psa może osoba prywatna, firma czy szkolna klasa.

Adopcja wirtualna nie odbiera psu szansy na znalezienie realnego domu, dlatego każdy opiekun wirtualny otrzymuje powiadomienie o zaistnieniu rzeczywistej adopcji swojego wirtualnego pupila.

 

JAK ADOPTOWAĆ WIRTUALNIE?

1. Wybierz psa, dla którego istnieje możliwość wirtualnej adopcji - informacja o tym podana jest przy wizytówce zwierzęcia na naszej stronie internetowej. Jeśli wirtualna adopcja jest możliwa i pies nie posiada jeszcze opiekuna wirtualnego, na wizytówce widnieje aktywna ikona: "Zaadoptuj psa wirtualnie".

2. Kliknij w ikonę i wypełnij pojawiający się formularz. Decydujesz się w ten sposób na wirtualną adopcję danego psa oraz potwierdzasz zapoznanie się z zasadami adopcji wirtualnych oraz z klauzulą RODO.

Pola w formularzu (imię, nazwisko, e-mail, opcjonalnie telefon) przeznaczone są tylko do wiadomości schroniska i używane w celu kontaktu z wirtualnym opiekunem. Nick z kolei, mogący zawierać imię, imię i nazwisko lub pseudonim, będzie wyświetlał się na wizytówce adoptowanego psa.

 

WAŻNE: Dane kontaktowe podane w formularzu muszą należeć do osoby pełnoletniej, która będzie dokonywała wpłat z tytułu wirtualnej adopcji. W przypadku osoby niepełnoletniej, dane kontaktowe muszą należeć do osoby wyrażającej zgodę na adopcję wirtualną przez podopiecznego.

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

1. Adopcja wirtualna oznacza darowiznę na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Łodzi. Wpłaty są przeznaczane na potrzeby wszystkich zwierząt w schronisku, a przede wszystkim na zakup karmy dla zwierząt, leków dla zwierząt, nowych boksów lub bud dla psów.

2. W ramach podziękowania za wsparcie finansowe z tytułu adopcji wirtualnej, na stronie internetowej schroniska - przy wizytówce psa - pojawia się nick wirtualnego opiekuna.

3. Zasada równego traktowania każdego zwierzęcia stanowi, że nie możemy wyróżniać psów adoptowanych wirtualnie, dlatego środki finansowe z adopcji wirtualnych przeznaczone są dla wszystkich podopiecznych schroniska.

4. Adopcja wirtualna nie ma charakteru kupna-sprzedaży. Adoptowany wirtualnie pies może trafić do rzeczywistej adopcji.

5. W przypadku rzeczywistej adopcji psa posiadającego wirtualnego opiekuna adopcja wirtualna traci ważność, a wirtualny opiekun zostaje mailowo poinformowany, że jego wirtualny podopieczny znalazł dom.

6. Wpłata dokonana na rzecz wirtualnej adopcji psa w miesiącu, w którym nastąpiła rzeczywista jego adopcja nie podlega zwrotowi i jest rozdysponowana zgodnie z zapisem w punkcie 1 zasad adopcji wirtualnej.

7. Wirtualnym opiekunem może zostać:
a) osoba pełnoletnia
b) osoba niepełnoletnia posiadająca zgodę opiekunów na wirtualną adopcję zwierzęcia, przy czym dane kontaktowe (imię i nazwisko, mail, telefon) muszą należeć do opiekuna prawnego. Nick może należeć do osoby niepełnoletniej
c) firma, klasa, inne grupy (z zaznaczeniem kontaktu do osoby pełnoletniej).

8. Jeśli z jakiegoś powodu muszą Państwo zrezygnować z zadeklarowanej adopcji wirtualnej, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji na adres: schronisko.biuro@o2.pl.

9. Osobą odpowiedzialną za adopcje wirtualne jest w schronisku Referent ds. Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt, który także administruje stroną internetową. Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące adopcji wirtualnych należy konsultować drogą mailową: schronisko.biuro@o2.pl lub telefonicznie: 42/ 656 78 42.