Inne organizacje

Poniżej znajduje się wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie Łodzi, które posiadają pod swoją opieką zwierzęta (z rekomendacji Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt):

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt "Mondo Cane" (798-359-343; https://mondocane.com.pl/)

Łódzkie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami (42/ 632 05 02)

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" Oddział w Łodzi (tel. 515 772 662)

Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva! - Oddział w Łodzi (tel. 790 102 283)

Fundacja Niechciane i Zapomniane - SOS dla Zwierząt  (tel. 602 457 408)

Fundacja Horacy (tel. 539 921 853)

Fundacja "Pomagajmy Razem - Zwierzęta w Potrzebie" (tel.502 352 500)

Fundacja "SOS Amstaffy" (tel. 604 977 207, 516 828 879)

Fundacja "Kocia Mama"(tel. 519 540 777)

Kotylion z miłości do kotów (tel. 790 102 265)

Fundacja "Azyl" (tel. 669 705 010)

Fundacja "Bo ja kocham psy" (tel. 609 339 444)

Fundacja „Załoga Bulldoga”  (tel. 794 444 901)

Fundacja "Koci Azyl" (42/ 230 92 16)

Fundacja Przytul Kota (fundacja@przytulkota.pl)

Komitet Organizacyjmy Kot obok Psa (kontakt: montes@o2.pl )

Stowarzyszenie Ochrony Praw Zwierząt JAZGOT (kontakt@jazgot.pl)

Fundacja Cane Corso Rescue Poland (tel. 515 517 477)

 

Nadmieniamy, iż wykaz ma charakter wyłącznie informacyjny. Schronisko dla Zwierząt w Łodzi nie nadzoruje działalności tych organizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi oraz treści publikowane na stronach internetowych wymienionych podmiotów.