Wolontariat

Wolontariat w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

W Schronisku dla Zwierząt w Łodzi funkcjonuje wolontariat w zakresie pracy z psami lub kotami.
Wolontariat odbywa się na terenie i w godzinach pracy schroniska.
Do zadań i obowiązków wolontariuszy należy m.in.:

 • dbanie o dobro zwierząt przebywających w schronisku
 • spacery z psami
 • socjalizacja zwierząt
 • pielęgnacja zwierząt
 • wspomaganie opieki weterynaryjnej
 • wykonywanie prac porządkowych oraz innych czynności zależnych od bieżących potrzeb schroniska
 • wspomaganie obsługi procedury adopcji
 • promocja działalności schroniska w przestrzeni publicznej.Obecnie w schronisku działa aktywnie 25 wolontariuszy. Liczba wolontariuszy uwzględniająca zapotrzebowanie i możliwości schroniska (m.in. infrastruktura, aktualna liczba zwierząt w schronisku) określana jest zarządzeniami wewnętrznymi dyrektora schroniska.
Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Łodzi z dnia 17 maja 2021 roku dotyczące określania liczby wolontariuszy w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi.


Nabory do wolontariatu uzależnione są od zapotrzebowania i aktualnie panującej sytuacji w schronisku. Wolontariuszem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.

Osoby zainteresowane wolontariatem proszone są o kontakt ze schroniskiem: schronisko.biuro@o2.pl


Więcej informacji na temat funkcjonowania wolontariatu w schronisku określa Regulamin Wolontariatu.
Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2021 roku dotyczące wolontariatu w Schronisku w Łodzi.

 

 


NABÓR NA WOLONTARIAT

Aby przystąpić do naboru należy zapoznać się z Regulaminem Wolontariatu i dostarczyć do schroniska wypełniony Kwestionariusz kandydata na wolontariusza.

Kwestionariusz można przesłać mailem na adres: schronisko.biuro@o2.pl lub dostarczyć go do schroniska osobiście, codziennie w godz. 8.00-16.00.

Wymagania dla kandydatów na wolontariuszy:

 • ukończone 18 lat
 • dyspozycyjność w tygodniu   
 • możliwość regularnych wizyt w schronisku
 • zaangażowanie, odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w grupie
 • zdolność radzenia ze stresem
 • doświadczenie w opiece nad zwierzętami

Schronisko skontaktuje się z wybranymi osobami. Szkolenia kandydatów na wolontariuszy prowadzone będą w tygodniu w godz.10.00-14.00.

Po ukończeniu szkolenia zawarta zostaje umowa o wolontariat (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Wolontariatu) na okres 12 miesięcy.